Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetui 235 metai

VU, VU Santariškių klinikos
Suka ūsą - ne tik barzdotam gyvenimui.
#ūsai, #barzda, #plaukai, #aksesuarai, #dovanųidėjos, #dovanosvyrams

Š. m. lapkričio 24 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas mini  235- ąsias įkūrimo metines. Oficialia fakulteto įkūrimo data laikoma 1781 m. lapkričio 24 d., kai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiosios mokyklos rektorius M. Počobutas, sakydamas mokslo metų pradžios kalbą, paskelbė įkuriąs Medicinos skyrių.

Nuo pat pirmųjų savo veiklos dešimtmečių Medicinos fakultetas tapo mokslo šviesos skleidėju bei ryškiu praktinės, mokslinės ir pedagoginės veiklos centru Rytų Europoje. Svarbų indėlį fakulteto istorijoje paliko iškilūs mokslininkai M. Renjė, J. Briotė, Ž. E. Žiliberas, S. L. Bizijas, L. H. Bojanus, J. A. Lobenveinas, tėvas ir sūnus Frankai bei kiti. Jie ugdė klinikinės medicinos mokslą, diegė praktines naujoves, klojo socialinės medicinos, higie­nos pamatus, reformavo gydytojų rengimo tvarką ir metodiką, išugdė vietinę profesūrą ir prisidėjo prie Medicinos fakulteto žinomumo sklaidos.

Istorinės tradicijos padėjo tvirtą pamatą šiandieninei Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto veiklai. Šiuo metu Medicinos fakultetas vienas didžiausių ir reikšmingiausių Universitete, jį sudaro 7 katedros, 2 institutai, 11 klinikų, jungiančių daugiau nei 50 centrų, skyrių bei laboratorijų, kompiuterių klasės, muziejus. Fakultete dirba apie 800 darbuotojų: 74 profesoriai, 124 docentai,  120 mokslo darbuotojų, 347 asistentai, 192 lektoriai. Bakalauro, vientisosiose ir magistro studijose mokosi virš 2000 studentų, bendras rezidentų skaičius siekia 600, o įvairiose medicinos mokslo kryptyse studijuoja 126 doktorantai. Fakultetas garsėja plačiais tarptautiniais ryšiais, vis gausėjančiomis studentų – lietuvių ir užsieniečių – gretomis, laimėjimais mokslo šakose, tokiose kaip medicinos genetika, biologinė antropologija, laboratorinė medicina ir klinikinė biochemija, patologija, kardiologija ir kardiochirurgija, gastroenterologija, pilvo chirurgija ir transplantologija, radiologija, hematologija, pediatrija, reumatologija, neurologija, infekcinės ligos ir dermatologija, visuomenės sveikata. Medicinos fakultetas yra išugdęs garsius medikus, aukščiausios kvalifikacijos ir plataus universitetinio išsilavinimo asmenybes, mokslininkus, dirbančius aktualiausiose biomedicinos mokslo srityse ir garsinančius Alma Mater visame pasaulyje.

Istorijos tėkmėje, per 235 metus, buvo patirta įvairių išbandymų – praradimo nuoskaudų ir atgimimo džiaugsmų – tačiau Medicinos fakulteto bendruomenė išliko stipri, vieninga, gerbiama, ištikima Hipokrato priesaikai ir žmogiškosioms vertybėms medicinos šviesuolių kalve.

Oficiali fakulteto gimtadienio šventė vyks 2016 m. gruodžio 9 d. 14 val. Vilniaus Universiteto Didžiojoje Auloje (M. K. Čiurlionio g. 21).

Komentarai
Vešliai, vyriškai barzdai. Vyriškiems vyrams.
#tikkokybiškospriemonės, #vyriškiritualai, #džentelmenai, #gyvenimobūdas, #inteligentai, #vyraisukuriaissaugu, #laimingosmoterys