Vilniaus Medicinos Draugija švęs 210-ies metų sukaktį

VU
Suka ūsą - ne tik barzdotam gyvenimui.
#ūsai, #barzda, #plaukai, #aksesuarai, #dovanųidėjos, #dovanosvyrams

2015 m. gruodžio 11 d. 14 val. Vilniaus universiteto Centrinių rūmų Teatro salėje (Universiteto g. 3) vyks Vilniaus Medicinos Draugijos 210 – ies metų sukakties paminėjimas.

Vilniaus medicinos draugija (Draugija)– tai tiltas tarp Rytų ir Vakarų, tarp praeities ir dabarties. Profesoriaus J. Franko iniciatyva Draugija įkurta 1805 metais gruodžio 12 d., tai buvo pirmoji medicinos draugija Rytų Europoje ir viena iš nedaugelio, kuri tęsia savo veiklą iki šiol.

Draugijos veikla buvo be galo plati, aprėpianti ne tik medicinos mokslus, bet ir klinikinę praktiką, farmaciją, higieną, visuomenės sveikatos ir sanitarinio švietimo sritis. Draugija kartu buvo tikras kultūros židinys ir savotiška kultūros istorijos vykdytoja. Jau XIX a. pradžioje Draugija užmezgė ryšius su žymiais Vakarų šalių (Anglijos, Austrijos, Estijos, Italijos,  Vokietijos, Prancūzijos ir kt.) ir Rusijos imperijos mokslininkais, kurie siųsdavo Draugijai savo mokslinius darbus ar skaitydavo pranešimus jos posėdžiuose. Daugelis jų tapo Draugijos Garbės nariais ir nariais korespondentais, pasirašiusiais ir Draugijos Aukso knygoje  ,,Liber Aureus Caesareae Societatis Medicae Vilnensis“, įtrauktoje į UNESCO programos ,,Pasaulio atminties’’ Lietuvos nacionalinį registrą.

Draugija turėjo tvirtą nuostatą, kad svarbiausias šalies turtas yra jo žmonės, todėl siekė ugdyti sveiką visuomenę. Dar 1809 m. J. Franko iniciatyva buvo įkurtas Motinystės institutas, kuris teikė medicininę ir materialinę pagalbą namuose neturtingoms ir vienišoms gimdyvėms. Motinystės institutas buvo pirmoji tokio tipo medicinos įstaiga Europoje. Draugija daug dėmesio skyrė mokyklų higienai, rūpinosi, kad visi mokiniai būtų paskiepyti, reikalavo neleisti į klases vaikų, sergančių užkrečiamomis ligomis, per didelius šalčius neversti vaikų eiti į mokyklą. Draugijai rūpėjo ir sanitarijos problemos, kurios Vilniaus krašte visą laiką buvo aktualios. Jos nariai tyrinėjo sąlygas, turinčias įtakos gyventojų sveikatai, nemokamai skiepijo nuo raupų, rūpinosi šulinių švara, nutekamųjų vandenų nukenksminimu, rengė ir leido įvairius sanitarinio švietimo leidinius, aiškino gyventojams, kaip apsisaugoti nuo epidemijų ir ligų.

Rusijos caro įsakymu 1832 m. uždarius Vilniaus universitetą ir 1842 m. – Medicinos ir chirurgijos akademiją, Draugija liko vieninteliu medicinos centru Lietuvoje. Pirmojo pasaulinio karo metu Draugijos nariai teikė visokeriopą medicinos pagalbą Vilniaus ir jo krašto gyventojams. Antrasis pasaulinis karas sutrikdė viešą Draugijos veiklą, tačiau ji buvo tęsiama gydytojų mokslinių susirinkimų priedangoje.

1945 m. Vilniaus medicinos draugija buvo oficialiai atkurta su penkiomis sekcijomis – chirurgijos, terapijos, akušerijos-ginekologijos, stomatologijos, sanitarijos ir higienos. Draugijos nariai iki šiol puoselėja tradicijas, rūpinasi medicinos naujienų skleidimu ir gyventojų sveikatingumu.

Savo veiklą Vilniaus medicinos draugija tęsia jau trečią šimtmetį. Šiuo metu draugija vienija įvairių Vilniaus medicinos specialybių mokslines draugijas ir reguliariai rengia posėdžius, teikia premijas, dalyvauja Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto veikloje, turi nuopelnų Vilniaus medicinai ir visai šaliai, tebėra istorinė kultūros institucija.

Vilniaus Medicinos Draugijos 210 – ies metų sukakties paminėjimui skirtai konferencijai pirmininkaus Medicinos fakulteto dekanas, prof. A. Utkus ir ilgametė Vilniaus Medicinos Draugijos narė doc. D. Triponienė. Renginio metu nusipelniusiems asmenims bus suteikti Vilniaus Medicinos Draugijos Garbės nario vardai, įteiktos premijos už geriausią mokslo darbą įdiegtą praktikoje bei prof. Vlado Kviklio vardinės premijos.

 

Kontaktinis asmuo:

doc. Lina Zabulienė

tel.: +370 686 19109

el.p. lina.zabuliene@mf.vu.lt

Priedai:
Komentarai
Vešliai, vyriškai barzdai. Vyriškiems vyrams.
#tikkokybiškospriemonės, #vyriškiritualai, #džentelmenai, #gyvenimobūdas, #inteligentai, #vyraisukuriaissaugu, #laimingosmoterys