Viceministrė K. Garuolienė: ,,Per anksti gimusiems kūdikiams turi būti skiriama daugiau medikų ir valstybės dėmesio“

SAM
Suka ūsą - ne tik barzdotam gyvenimui.
#ūsai, #barzda, #plaukai, #aksesuarai, #dovanųidėjos, #dovanosvyrams

Prie apskritojo stalo Sveikatos apsaugos ministerijoje susitiko Neišnešiotų naujagimių asociacijos „Neišnešiotukas“ atstovai, Vilniaus bei Kauno Lietuvos sveikatos mokslų universitetų atstovai, medikų draugijų nariai. Su ministerijos profesionalais aptartos tolesnio bendradarbiavimo gairės neįgalių, neišnešiotų naujagimių sveikatos ir gerovės srityje.

„Džiaugiamės, kad į bendrą vaikų sveikatos stiprinimo veiklą įsilieja dar vienas, naujas Sveikatos apsaugos ministerijos visuomeninis partneris – Neišnešiotų naujagimių asociacija ,,Neišnešiotukas“. Turime kartu svarstyti galimybes naujausiomis mokslo žiniomis apie neišnešiotų naujagimių specifiką papildyti įvairias gydytojų bei slaugytojų mokymo programas, įtraukti šią organizaciją į ministerijos darbo grupių, sprendžiančių kūdikių sveikatos priežiūros, ankstyvosios reabilitacijos, profilaktinių sveikatos tikrinimų bei kitus klausimus,  veiklą. Tačiau tam, kad anksčiau laiko gimė šalies piliečiai jaustųsi sveiki ir laimingi, į bendrą darbą turėtų įsitraukti dar ir kiti valstybės sektoriai: socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir pan.“, – sakė sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garolienė.

Planuojama kurti bendrą informacinę sistemą, tobulinti gydytojų ir slaugos darbuotojų kvalifikaciją, gerinti visuomenės informuotumą apie neįgaliems ar neišnešiotiems vaikams bei jų šeimoms teikiamas sveikatos priežiūros, gydymo, reabilitacijos, psichologinės pagalbos ar socialinės integracijos paslaugas bei didinti jų prieinamumą visoje Lietuvoje, ypač – toliau nuo didžiųjų miestų esančiose šalies regionuose.

Jolanta Grigorjevienė, Neišnešiotų naujagimių asociacijos ,,Neišnešiotukas“ atstovė ryšiams su visuomene, teigė, kad kasmet Lietuvoje gimsta apie 1800 neišnešiotų vaikų, o tai – maždaug kas dešimtas naujagimis: „Kiekvienais metais pasaulyje ankščiau laiko gimsta 15 mln. kūdikių, 500 tūkstančių Europoje, 1400 kasdien, 60 per valandą, vienas – per minutę… Tai ypatingi vaikai, auginat kuriuos šeimos susiduria su įvairiais sunkumais: trūksta patirties, informacijos, specifinės specialistų pagalbos, psichologinės paramos. Tačiau medicinos mokslo pasiekimų, tinkamo profesionalų paruošimo, įvairių institucijų ir organizacijų aktyvaus bendradarbiavimo dėka galime padaryti viską, kad šie mažyliai džiaugtųsi gyvenimu kartu su savo bendraamžiais. Niutonas, Einšteinas, Napoleonas ir kitos pasaulio įžymybės šį pasaulį taip pat išvydo ankščiau laiko“.

Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ – savanoriška asociacija, vienijanti neišnešiotus naujagimius, jų tėvus, globėjus, rėmėjus, gydytojus, analogiškas organizacijas. Jos veikla skirta ginti bei įgyvendinti neišnešiotų naujagimių ir jų atstovų – asociacijos narių teises ir teisėtus interesus bei žmogiškąjį orumą. Ji organizuoja metodinę, psichologinę, moralinę, materialinę, šviečiamąją, pedagoginę bei teisinių konsultacijų pagalbą asociacijos nariams, neišnešiotų naujagimių tėvams. Bendradarbiauja su Lietuvoje ir tarptautinėmis valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis ir privačiomis organizacijomis, asociacijomis, spręsdama neišnešiotų naujagimių ir priešlaikinio gimdymo problemas. Dalyvauja jų renginiuose, keičiasi gerąja patirtimi ir kt.

Daugiau informacijos apie Neišnešiotų naujagimių asociaciją „Neišnešiotukas“:
http://neisnesiotukas.lt/apie-mus/neisnesiotukas.php

Komentarai
Vešliai, vyriškai barzdai. Vyriškiems vyrams.
#tikkokybiškospriemonės, #vyriškiritualai, #džentelmenai, #gyvenimobūdas, #inteligentai, #vyraisukuriaissaugu, #laimingosmoterys