Pacientams svarbu žinoti savo teises

SAM, VASPVT
Suka ūsą - ne tik barzdotam gyvenimui.
#ūsai, #barzda, #plaukai, #aksesuarai, #dovanųidėjos, #dovanosvyrams

Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Deja, bet ne visi pacientai žino savo teises. Dažniausiai nežinojimas atima priemones, kuriomis galima greitai ir efektyviai apsiginti. Akreditavimo tarnyba susidūrė su tokiais atvejais, kai asmens sveikatos priežiūros įstaigos, siekdamos mažinti pacientų laukimo eiles, neleistinai apribojo pacientų teises.

Pastaruoju metu Akreditavimo tarnyba susidūrė su viena iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuri norėdama sumažinti pacientų laukimo eiles, apribojo teikiamų paslaugų prieinamumą. Pacientė, norėjusi užsiregistruoti tretinio lygio gydytojo kardiologo konsultacijai, susidūrė su sunkumais – savarankiškai registruotis telefonu bei internetinėje svetainėje jai nepavyko. Įstaiga, teikianti aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išsiuntinėjo kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms privalomojo pobūdžio aplinkraštį, kuriame nurodė, kad gydytojo kardiologo konsultacijai pacientus galės užregistruoti tik gydantys gydytojai, be to, pacientams privalu atlikti tyrimus siunčiančioje įstaigoje pagal pateiktą jų sąrašą, taip taupant specialistų konsultantų laiką bei išvengiant nebūtinų, pakartotinių apsilankymų. Visgi, įstaiga, nustačiusi būtinas sąlygas pacientų siuntimui ir registracijai kardiologo konsultacijoms bei reikalavimą kartu su siuntimu pateikti konkrečių tyrimų duomenis, pažeidė paciento teises. Ši nustatyta tvarka apriboja paciento teisę pačiam pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, tuo pačiu pažeidžia teisę gauti prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kaip kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų sudedamąją dalį.

Šeimos gydytojai neprivalo registruoti pacientų į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, o gydymo įstaigos neturi suteiktų įgaliojimų įpareigoti kitų įstaigų šeimos gydytojų ar kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų registruoti pacientus kardiologo ar kito gydytojo specialisto konsultacijai.

Akreditavimo tarnyba atkreipia dėmesį, kad pacientas turi teisę pats pasirinkti gydytoją specialistą bet kurioje gydymo įstaigoje. Pacientas, norėdamas užsiregistruoti pas atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą, privalo turėti tinkamai užpildytą siuntimą. Primintina gydytojams, kad  siuntime turi būti nurodoma jo išdavimo data ir galiojimo laikas, ligos diagnozė, atliktų tyrimų, priskirtų šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą. Be to, nurodoma pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas bei siuntimo tikslas. Pažymėtina, kad sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, negali reikalauti pacientams, norintiems užsiregistruoti pas atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą, atlikti būtinų tyrimų, tačiau gali pateikti rekomenduotinų tyrimų sąrašą, kuriuos gali atlikti ar organizuoti jų atlikimą įstaiga, prie kurios pacientas yra prisirašęs.

„Sveikata – ne prabanga, o būtinybė, nes tik sveiki žmonės gali pasirūpinti savimi ir kitais. Šioje jautrioje srityje pacientams privalu domėtis savo teisėmis bei jų apsaugos būdais, o medikai turėtų geranoriškai bendradarbiauti, siekdami užtikrinti sergančiojo teises“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

SAM informacija

Komentarai
Vešliai, vyriškai barzdai. Vyriškiems vyrams.
#tikkokybiškospriemonės, #vyriškiritualai, #džentelmenai, #gyvenimobūdas, #inteligentai, #vyraisukuriaissaugu, #laimingosmoterys