Mirė profesorius-emeritas habil. dr. Algimantas Raugalė (1940 05 02 – 2016 06 05)

VU Santariškių klinikos
Suka ūsą - ne tik barzdotam gyvenimui.
#ūsai, #barzda, #plaukai, #aksesuarai, #dovanųidėjos, #dovanosvyrams

Su giliu liūdesiu informuojame, kad po sunkios ligos mirė buvęs ilgametis Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikos vadovas, buvęs Vilniaus universiteto prorektorius medicinai, Lietuvos „pediatrijos tėvu“ vadinamas prof. habil. dr. Algimantas Raugalė.

Profesoriaus palaikai nuo 2016 m. birželio 7 d. 15 val. bus pašarvoti Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje. Mišios bus laikomos 2016 m. birželio 8 d. 9 val., laidojama Saltoniškių kapinėse.

Artimieji prašo pagerbti velionį vienu gėlės žiedu.

 

Keletas faktų iš a. a. profesoriaus biografijos:

Profesinė-mokslinė veikla:

 • Algimantas Raugalė 1963 m. Vilniaus universitete baigė Medicinos fakultetą ir įgijo gydytojo specialybę.
 • 1968 m. apgynė medicinos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją. 1973 m. A. Raugalei suteiktas docento vardas.
 • 1977 m. A. Raugalė konkurso būdu išrenkamas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros vedėju, kuriuo dirbo iki 2009 m.
 • 1991 m. A. Raugalei suteiktas profesoriaus vardas.
 • 1995 m. A. Raugalė Vilniaus universitete apgynė habilituoto daktaro disertaciją.
 • 1991–1998m. A. Raugalė paskirtas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto prodekanu.
 • 2002 m. A. Raugalė išrenkamas Vilniaus universiteto prorektoriumi medicinai, dirbo iki 2007m.
 • Profesorius yra 20 mokslinių monografijų ir vadovėlių vyr. redaktorius, autorius ir bendraautorius, 164 mokslinių straipsnių autorius ir bendraautorius.

Visuomeninė veikla:

 • 1990–1996 m. laikotarpiu A. Raugalė buvo paskirtas neetatiniu LR SAM vyriausiuoju pediatru. Nuo 2002 iki 2011 m. A. Raugalė buvo Vilniaus universiteto ligoninės Tarybos pirmininku, Lietuvos SAM Kolegijos nariu (1998–2002 m.), LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariu – ekspertu (2000–2005 m.), Vilniaus m. savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininku (1998–2003 m.).

Įvertinimai ir apdovanojimai:

 • Už vadovėlį „Klinikinė pediatrinė farmakologija“ A. Raugalei 1992 m. suteikta Lietuvos Respublikos Nacionalinė premija; už darbų ciklą „Vaikų ligų klinika, diagnostika, gydymas, profilaktika 1973–1993 m.“ (kartu su kitais žinomais Lietuvos pediatrais) – jam 1994 m. suteiktas Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureato vardas. Už „Vaikų ligų“ vadovėlių I, II, III ir IV tomus apdovanotas Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos premijomis.
 • Už pasiekimus Vilniaus miesto sveikatos apsaugai A. Raugalei suteiktas šv. Kristoforo apdovanojimas (1999), už nuopelnus Lietuvos sveikatos apsaugai A. Raugalei suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas (2008).

 

Medicinos fakulteto bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Profesoriaus artimiesiems, kolegoms, mokiniams.

Komentarai
Vešliai, vyriškai barzdai. Vyriškiems vyrams.
#tikkokybiškospriemonės, #vyriškiritualai, #džentelmenai, #gyvenimobūdas, #inteligentai, #vyraisukuriaissaugu, #laimingosmoterys