LSMU studentams – Konkursas vardinėms stipendijoms gauti

LSMU
Suka ūsą - ne tik barzdotam gyvenimui.
#ūsai, #barzda, #plaukai, #aksesuarai, #dovanųidėjos, #dovanosvyrams

Medicinos akademijos visų fakultetų studentams, Veterinarijos akademijos VF Veterinarinės medicinos ir GTF Gyvulininkystės technologijos ir Gyvūnų mokslo studijų programų studentams. Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju semestru) norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki gruodžio 12 d. į LSMU Studentų atstovybę (A. Mickevičiaus g. 9, tel. (8-37)327214) turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui).
  2. Dekano ar jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį.
  3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą.
  4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.
  5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).
  6. Kauno rajone deklaruotą gyvenamąjąvietą patvirtinančią pažymą (teikiama tik Veterinarinės medicinos studijų programos studentų, pretenduojančių į Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno fondo stipendiją).

Pastaba.

  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2016/2017 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis įvyks 2016 m. gruodžio 15 d. 13 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9), Rektorato posėdžių salėje. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

 Prof. Kęstutis Petrikonis, prorektorius studijoms, Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas

Komentarai
Vešliai, vyriškai barzdai. Vyriškiems vyrams.
#tikkokybiškospriemonės, #vyriškiritualai, #džentelmenai, #gyvenimobūdas, #inteligentai, #vyraisukuriaissaugu, #laimingosmoterys