Kauno klinikų darbuotojams – didesnis darbo užmokestis

LSMU Klinikos
Suka ūsą - ne tik barzdotam gyvenimui.
#ūsai, #barzda, #plaukai, #aksesuarai, #dovanųidėjos, #dovanosvyrams

Nuo 2017 metų gegužės 1 dienos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų darbuotojams bus mokami didesni atlyginimai. Darbo užmokestis 5 procentais didės gydytojams, slaugytojams ir kitiems medicinos bei ne medicinos srities specialistams. Tam Kauno klinikos iki metų pabaigos planuoja papildomai skirti 2 milijonus eurų savo lėšų.

Praeitų metų Kauno klinikų veiklos bei finansiniai rodikliai leidžia šiek tiek didinti atlyginimus medicinos darbuotojams, kurie savo nuoširdžiu ir sunkiu darbu prisideda prie Kauno klinikų augimo bei apskritai visuomenės sveikatos mūsų šalyje puoselėjimo. „Stengiamės pagal savo galimybes sukurti konkurencingesnę ir finansiškai patrauklesnę aplinką mūsų personalui, jauniems specialistams, todėl kasmet peržiūrime mūsų darbuotojų darbo užmokesčio koeficinetus ir stengiamės juos didinti, nors suprantame, kad atlyginimų augimas turėtų būti ženkliai didesnis ir spartesnis“, – teigia generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.

Šis darbo užmokesčio augimas nėra vienkartinis. Kauno klinikose darbo užmokestis didėja kasmet: 2016 metais jis buvo didinamas du kartus ir augo iki 14 proc. medicinos personalui, 2015 metais taip pat augo 5 procentais. Šį kartą didinamas darbo užmokesčio koeficientas, todėl atitinkamai darbuotojams didės ir skatinimo bei kitos priemokos.

Balandžio 20 dieną Kauno klinikų bendruomenei pristatytoje 2016 metų ataskaitoje įvardinti pokyčiai, lėmę augančias ligoninės pajamas: stabiliai auga dienos stacionaro veikla, daugėja ambulatorinių apsilankymų, auga dienos stacionare teikiamų paslaugų skaičius, taip pat ir dienos chirurgijos operacijų skaičius. Šie ir kiti teigiami veiklos rodikliai leidžia didinti ir darbo užmokestį.

Kauno klinikų informacija

Komentarai
Vešliai, vyriškai barzdai. Vyriškiems vyrams.
#tikkokybiškospriemonės, #vyriškiritualai, #džentelmenai, #gyvenimobūdas, #inteligentai, #vyraisukuriaissaugu, #laimingosmoterys