Išrinkti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Personalo renkami Tarybos nariai

LSMU
Suka ūsą - ne tik barzdotam gyvenimui.
#ūsai, #barzda, #plaukai, #aksesuarai, #dovanųidėjos, #dovanosvyrams

Vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas, LSMU) Statuto 24–26 punktų nuostatomis, LSMU Tarybos narių rinkimo tvarka, LSMU Senato nutarimu dėl universiteto padalinių (arba jų grupių) rinkikų proporcijų LSMU Tarybos narių rinkimams, LSMU nutarimu dėl rinkikų renkamų LSMU Tarybos narių iš Universiteto personalo rinkimų komisijos ir nurodymų jai, LSMU Komisija rinkikų renkamų LSMU Tarybos narių iš Universiteto personalo rinkimams vykdyti (toliau – Rinkimų komisija) skelbia LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS NARIŲ, kai juos renka Universitete dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų, Universitete pareigas užimančių konkurso būdu, išrinkti atstovai, RINKIMŲ, vykusių 2015 m. gruodžio 1 d., REZULTATUS.

RINKIMŲ REZULTATAI

Komentarai

Related Post

Vešliai, vyriškai barzdai. Vyriškiems vyrams.
#tikkokybiškospriemonės, #vyriškiritualai, #džentelmenai, #gyvenimobūdas, #inteligentai, #vyraisukuriaissaugu, #laimingosmoterys