Bus viešinami medikų ir farmacininkų santykiai

Be kategorijos, SAM
Suka ūsą - ne tik barzdotam gyvenimui.
#ūsai, #barzda, #plaukai, #aksesuarai, #dovanųidėjos, #dovanosvyrams

Nuo 2016 m. visoje Europoje ir Lietuvoje bus pradėta viešinti informacija apie 2015 metais sveikatos priežiūros specialistams (toliau – gydytojams) ir sveikatos priežiūros organizacijoms (toliau – gydytojų organizacijoms) perleistas vertes – paramą, apmokėjimus už konsultacijas, dalyvavimo renginiuose išlaidas ir pan.

Visa ši informacija bus atskleidžiama vadovaujantis Europoje patvirtintu Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, toliau – EFPIA) Atskleidimo kodeksu.

Kodėl buvo nuspręsta atskleisti informaciją apie perleistas vertes?

Pastaraisiais metais pastebimas augantis visuomenės domėjimasis farmacijos pramonės ir gydytojų bendradarbiavimu. Pacientai nori žinoti, ar toks bendradarbiavimas neturi įtakos gydymo metodikų parinkimui, ar jie gali pasitikėti savo sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijomis, ar pastarųjų sprendimai įsigyti gydymo įrangą bei vaistus, skirti tinkamą gydymą remiasi tik klinikiniais įrodymais ir patirtimi.

Todėl informacija apie gydytojams ir gydytojų organizacijoms atskleistas vertes bus pradėta viešinti tam, kad būtų skatinama bendradarbiavimo tarp vaistų gamintojų ir gydytojų atsakomybė ir skaidrumas. Visa ši informacija bus atskleidžiama remiantis Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) ir Vaistų gamintojų asociacijos (VGA) visuotiniuose susirinkimuose atitinkamai 2013-aisias ir 2014-aisias metais priimtu Vaistų rinkodaros etikos kodekso D priedu – Sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų informacijos atskleidimo kodeksu.

Kokia informacija bus atskleidžiama?

Gydytojų organizacijoms perleistos vertės yra:

  • parama (tiesiogine ir netiesiogine finansine išraiška) institucijoms, organizacijoms, asociacijoms;
  • prisidėjimas prie išlaidų renginiams;
  • atlygis už paslaugas ir konsultacijas.

Gydytojams perleistos vertės yra:

  • išlaidos renginiams (registracijos mokestis, kelionės bei apgyvendinimo išlaidos);
  • atlygis už paslaugas ir konsultacijas.

Taigi remiantis Atskleidimo kodeksu, kitąmet bus atskleidžiama tokia informacija:

  • Metinės vardinės kiekvienai gydytojų organizacijai perleistos šių verčių sumos: paramų, renginių išlaidų (tokių, kaip registracijos mokestis), renginių rėmimo (sutartys su gydytojų organizacijomis ir trečiosiomis šalimis), apmokėjimų už konsultacijas ir paslaugas.
  • Metinės vardinės kiekvienam gydytojui perleistos šių verčių sumos: dalyvavimo renginiuose išlaidų (pvz., registracijos mokestis, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos), apmokėjimo už konsultacijas ir kitas paslaugas.
  • Apibendrintomis metinėmis sumomis bus paskelbti mokslinių tyrimų ir plėtros tikslais perleistos vertės, o taip pat tos vertės, kurių individualus atskleidimas neįmanomas dėl teisinių priežasčių.

Informaciją atskleisiančios kompanijos

Šią informaciją atskleis farmacijos kompanijos, kurias vienija IFPA ir VGA.

Atskleidimo tvarka

Nauja tvarka nereikalauja jokių papildomų sveikatos priežiūros specialistų pastangų. Tik pasirašant sutartis su farmacijos kompanijomis dėl dalyvavimo renginiuose, konsultacijų ar kitų Vaistų rinkodaros etikos kodekso numatytų paslaugų, Jūsų bus paprašyta leidimo tvarkyti ir viešinti Jūsų duomenis, susijusius su perleistomis vertėmis.

Kur bus viešinama atskleista informacija?

Ši informacija bus publikuojama viešai prieinamose platformose – atskirų farmacijos kompanijų internetinėse svetainėse bei bendroje IFPA ir VGA svetainėje – www.vaistukodeksas.lt.

IFPA internetinėje svetainėje bus publikuojama nuoroda į atskleistą informaciją asociacijos kompanijų tinklalapiuose. Pateikta informacija bus viešai prieinama 3 metus

Daugiau informacijos apie Kodeksą skelbiama interneto svetainėse:

 

Parengta pagal Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos informaciją

Komentarai
Vešliai, vyriškai barzdai. Vyriškiems vyrams.
#tikkokybiškospriemonės, #vyriškiritualai, #džentelmenai, #gyvenimobūdas, #inteligentai, #vyraisukuriaissaugu, #laimingosmoterys