Bus svarstomas Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo pakeitimo projektas

SAM
Suka ūsą - ne tik barzdotam gyvenimui.
#ūsai, #barzda, #plaukai, #aksesuarai, #dovanųidėjos, #dovanosvyrams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikė Seimui svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su Lietuvos biomedicinos mokslininkais parengtą Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo pakeitimo projektą. Juo siekiama tobulinti biomedicininių tyrimų reguliavimą, sudaryti geresnes sąlygas Lietuvos mokslo pažangai bei atverti galimybes pacientams taikyti modernius diagnostikos ir gydymo metodus. Pasak sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės, įstatymo projekto pakeitimą palaiko 24 visuomeninės organizacijos, tarp kurių Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“, Asociacija „Gyvastis“, Lietuvos išsetinės sklerozės sąjunga, Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“, kt.

„Džiugu, kad pacientus buriančios ir jų interesus atstovaujančios visuomeninės organizacijos, sveikatos priežiūros specialistai, mokslininkai palaiko mūsų iniciatyvą. Sunkiomis ligomis sergančiųjų galimybės gauti naujos kartos diagnostiką bei inovatyvų gydymą Lietuvoje ribotos. Todėl biomedicininiai tyrimai sudarytų sąlygas atlikti pažangiausius tyrimus, padidintų pacientų saugą.“, – sakė R. Šalaševičiūtė.

Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo pakeitimo įstatymas nustato biomedicininių tyrimų etikos reikalavimus, žmogaus biologinių ėminių ir asmens sveikatos informacijos tvarkymo su biomedicininiais tyrimais susijusiais tikslais bei biobankų veiklos sąlygas, leidimų atlikti biomedicininius tyrimus išdavimo sąlygas, biomedicininių tyrimų atlikimo priežiūrą bei biomedicininių tyrimų užsakovų ir tyrėjų atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl tiriamojo asmens sveikatos sužalojimo ar mirties.

Atsižvelgiant į šiuolaikinius biobankų veiklos modelius bei kreipiant ypatingą dėmesį asmens duomenų saugai, įstatymo projektu siekiama reglamentuoti biobankų veiklos, biomedicininių tyrimų su žmogaus biologiniais ėminiais ir sveikatos informacija atlikimo sąlygas. Taip pat siekiama sudaryti geresnes sąlygas visiems biomedicininiams tyrimams Lietuvoje atlikti: nustatyti tarptautinius teisės aktus atitinkančias pažeidžiamų asmenų grupių, taip pat vaikų dalyvavimo tyrimuose sąlygas, nustatyti biomedicininių tyrimų kritinių būklių ar kitų sveikatos būklių, dėl kurių reikalinga būtinoji pagalba, atvejais atlikimo sąlygas. Siekiama patikslinti asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime davimo sąlygas, nustatyti prievolę informuoti tiriamąjį, sužinojus jo sveikatai svarbią informaciją tyrimo metu, įtvirtinti nediskriminavimo nuostatą tiriamojo atžvilgiu.

Visą įstatymo pakeitimo projektą galima rasti čia.

SAM Ryšių su visuomene skyrius,

samrsv@sam.ltwww.sam.lt

Komentarai
Vešliai, vyriškai barzdai. Vyriškiems vyrams.
#tikkokybiškospriemonės, #vyriškiritualai, #džentelmenai, #gyvenimobūdas, #inteligentai, #vyraisukuriaissaugu, #laimingosmoterys