Atnaujinta suaugusiųjų psichosocialinės reabilitacijos paslaugų sistema

SAM
Suka ūsą - ne tik barzdotam gyvenimui.
#ūsai, #barzda, #plaukai, #aksesuarai, #dovanųidėjos, #dovanosvyrams

Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės patvirtinti Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos pakeitimai įtvirtina moksliškai pagrįstų metodų ir principų įgyvendinimą. Pirmą kartą psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimui numatytas ir atskiras finansavimas.

Pasak ministrės, psichosocialinė reabilitacija, padedanti psichikos sutrikimų turintiems žmonėms integruotis į bendruomenę, buvo taikoma Lietuvoje ne vienus metus. Tačiau dažnai ji buvo fragmentiška, neapimanti sergančių psichikos ligomis pacientų poreikių visumos.

„Tvarką reikėjo keisti, nes psichosocialinė reabilitacija turėjo trūkumų, paslaugos nebuvo atskirai apmokamos, negalėjo patenkinti visų pacientų poreikių. Matyt, todėl ir radosi dirva įvairiems „laimės mokytojams“ tarpti, kai užuot padėjus žmonėms, naudojamasi jų sutrikimais“, – sako sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė.

Pagal naująją tvarką, psichosocialinės reabilitacijos paslaugos teikiamos stacionarinėse ir ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tokios įstaigos yra psichikos sveikatos centrai, psichiatrijos ligoninės, medicininės reabilitacijos ir kitos įstaigos, atitinkančios nustatytus reikalavimus. Šias paslaugas gali gauti sergantys demencijomis, priklausomybių ligomis, šizofrenija, depresijomis ir kitomis ligomis, kai smarkiai sutrinka veikla, elgesys ir socialinė adaptacija.

Pacientai gali gauti iki 15 dienų stacionarinę psichosocialinę reabilitaciją, ambulatorinėmis sąlygomis suteikiama 12 apsilankymų pas specialistus, o ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija – 25 apsilankymai. Kiekvienam pacientui pagalba teikiama pagal individualų gydytojo psichiatro sudarytą planą, kurį vykdant dirba visa grupė specialistų. Tai medicinos psichologas, slaugytojas, ergoterapeutas, socialinis darbuotojas. Jų rūpestis – įvairių paciento gebėjimų pasirūpinti savimi, savo buitimi, namų ūkiu, finansais, ugdymas ar atstatymas, derinant su gydymo planu. Specialistų komanda taip pat konsultuos pacientus sveikatos palaikymo, tarpusavio santykių, vaikų priežiūros, elgsenos krizių atveju ir kitais klausimais.

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms apmokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų skiriama 1 mln. eurų per metus.

 

SAM Ryšių su visuomene skyrius,

samrsv@sam.lt, www.sam.lt

Komentarai
Vešliai, vyriškai barzdai. Vyriškiems vyrams.
#tikkokybiškospriemonės, #vyriškiritualai, #džentelmenai, #gyvenimobūdas, #inteligentai, #vyraisukuriaissaugu, #laimingosmoterys